RAGE ST

 • RAGE ST
  RAGE ST

 • RAGE ST
  RAGE ST

 • RAGE ST
  RAGE ST

 • RAGE ST
  RAGE ST

- ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm. ค่าความต้านทาน 32 Ohm.

- ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz.

- ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 85 dB. ที่ 1 kHz.

- ค่าความต้านทางของไมโครโฟน 2.2 kOhm.

- สายยาว 250 CM.

- ขั้วต่อสายขนาด 3.5 mm.

- น้ำหนักหูฟัง (รวมไมค์) 300 g. 

Visitors: 19,218