RAGE 7HX

 • RAGE 7HX
  RAGE 7HX

 • RAGE 7HX
  RAGE 7HX

 • RAGE 7HX
  RAGE 7HX

 • RAGE 7HX
  RAGE 7HX

- ลำโพงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm. ค่าความต้านทาน 32 Ohm.

- ตอบสนองความถี่ 20 - 20kHz.

- ค่าความไวในการตอบสนองทางเสียง (SPL) 99 dB. ที่ 1 kHz.

- ค่าความต้านทางของไมโครโฟน 2.2 kOhm.

- สายยาว 290 CM.

- ขั้วต่อสายแบบ USB (Plug & Play)

- น้ำหนักหูฟัง (รวมไมค์) 344 g. 

Visitors: 19,218