ภาคเหนือ

Mr.COM  มิสเตอร์คอม (พิษณุโลก)

8  ถนนพระองค์ดำ   ต.ในเมือง   อ.เมืองพิษณุโลก  จ.พิษณุโลก  65000

ยักษ์ไอที  By KVC (เชียงราย)

124/13  ถ.สันโค้งหลวง  ต.รอบเวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

ยักษ์ไอที  By Gold PC (พะเยา)

1007/19  ถ.พหลโยธิน  ต.เวียง  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา  56000

 

ร้านเชียงใหม่ ซีดี-อาร์ (เชียงใหม่)

310  อาคารไอคอนสแควร์  ถ.มณีนพรัตน์  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทร. 053-404-716

 

Visitors: 19,218