ภาคใต้

บ.ยักษ์ไอที จก. (หาดใหญ่)

เลขที่ 64 , 67 ถ.โชติวิทยะกุล 3   ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

โทร. 074-559540 - 2 (AUTO) , โทรสาร. 074-559542

E-mail : yakithatyai@gmail.com เปิด 09.00 - 20.00 น.

 

ยักษ์ไอที  By  วอร์คอม (พัทลุง)

44/1  ถ.ไชยบุรี  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000

 

 

ไอคอน มัลติมีเดีย (นครศรีธรรมราช)

89/201  ถนนพัฒนาการคูขวาง  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000

 

อินสไปร์  IT  (พังงา)

136 - 138  ถนนเพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง   อ.เมืองพังงา  จ.พังงา  82000

 

ยักษ์ไอที  By King Enterprise (สุราษฎร์ธานี)

 233/148-149  หมู่ที่ 4 ถนนการุณราษฎร์  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

 โทร.077- 216-447

 
 

 

 

Visitors: 19,218